Stefnuaðgerðir Heilbrigðisvísindastofnunar

Image
""

Stefnuaðgerðir Heilbrigðisvísindastofnunar

Markmið stefnuaðgerða Heilbrigðisvísindastofnunar er að styrkja stofnunina í alþjóðlegum samanburði og skapa nýja þekkingu á fræðasviðinu í þágu vísindanna og samfélagsins í heild. Framþróun rannsóknaumhverfis og aukinn stuðningur við rannsakendur stuðlar að þessum markmiðum.

Markmið 1

Fleiri rannsóknastyrki til HVS

Aðgerðir

 • Aukinn stuðningur við leit að styrkjamöguleikum og við umsóknir í rannsóknasjóði
 • Skoða lækkun kennsluskyldu eða frí frá stjórnunarskyldum svo ráðrúm sé til að undirbúa umsóknir í erlenda sjóð

Markmið 2

Aukin þjónusta við rekstur og vinnu rannsóknaverkefna

Aðgerðir

 • Miðlæg innkaup á rannsóknavörum í samstarfi við aðrar stofnanir
 • Einfaldara yfirlit yfir rannsóknarreikninga
 • Aukinn stuðningur við rekstur og uppgjör rannsóknaverkefna
 • Sýnilegra samstarf við Auðnu tæknitorg
 • Tryggja miðlæga þjónustu um viðhald og endurnýjun tækja  
 • Efla stoðþjónustu varðandi uppsetningu spurningalista 
 • Aðstoð við skráningu eða utanumhald um leyfi fyrir vísindarannsóknum

Markmið 1

Fleiri greinar í tímarit með hærri áhrifastuðul

Aðgerðir

 • Auka alþjóðleg tengsl til að auka gæði, t.d. tengsl til að stækka klínískar rannsóknir og tryggja „best practice“  
 • Finna nýjar leiðir til að hvetja til áhrifameiri birtinga, t.d. veita fleiri rannsóknastig fyrir birtingar í tímaritum í efsta fjórðungi áhrifastuðuls hverrar fræðigreinar
 • Kanna möguleika á að greiða fyrir opinn aðgang fyrir birtingar í tímaritum í efsta fjórðungi áhrifastuðuls hverrar fræðigreinar og leita eftir samstarfi til að lækka birtingakostnað

Markmið 2

Aukin fjárveiting til rannsókna í heilbrigðisvísindum

Aðgerðir

 • Vinna með stjórnvöldum að stofnun Heilbrigðisvísindasjóðs
 • Áfram unnið að því að virkir rannsakendur fái aukið svigrúm til að sinna rannsóknum

Markmið 3

Aukin samvinna

Aðgerð

 • Hvetja fólk til að nýta rannsóknaleyfi m.a. til að stækka tengslanet í rannsóknarstörfum á alþjóðavettvangi
 • Skapa áfram tækifæri innan Heilbrigðisvísindastofnunar fyrir þverfaglega og alþjóðlega samvinnu í rannsóknum

Markmið 1

Öflugir rafrænir innviðir

Aðgerðir

 • Frekari innleiðing kerfa sem halda utan um rannsóknir, þar með talin kerfi sem bæta öryggi gagna og geymslu þeirra (sbr. samstarf við UTS/vegvísastyrk IREI (Icelandic e-research infrastructure)
 • Innleiðing kerfa til að nálgast ópersónugreinanleg heilbrigðisþjónustugögn til rannsókna, sbr. Heilsubrunn

Markmið 2

Rannsóknastofur / -kjarnar / -setur / -net fyrir hágæða rannsóknir

Aðgerðir

 • Ráðning sérfræðinga/vísindamanna við kjarnainnviði Heilbrigðisvísindastofnunar
 • Starfsemi Heilbrigðisvísindastofnunar komist í viðeigandi húsnæði
 • Tryggja aðgengi sem flestra rannsakenda að innviðum
 • Styrking samstarfsnets um gagnarannsóknir og klínískar rannsóknir
 • Leita lausna varðandi tilraunadýraaðstöðu í samstarfi við Vísindagarða HÍ
 • Skoða fýsileika á að stofna raðgreiningasetur

Markmið 3

Bætt skipulag rannsóknainnviða

Aðgerðir

 • Kortleggja innviði og hafa sýnilega fyrir rannsakendur
 • Koma á fót skýru verklagi, verðlagningu og innheimtukerfi fyrir aðgang að tækjum og þjónustumælingum

Markmið

Aukinn fjöldi sem starfar við heilbrigðisvísindarannsóknir

Aðgerðir

 • Fjölga styrkjum og finna leiðir til að auka möguleika á styrkjum fyrir doktorsnema, sérstaklega fyrir nýja leiðbeinendur og reyndari kennara með miðlungsfjölda rannsóknastiga
 • Leggja áherslu á vöxt í vísindastörfum með fjölgun akademískra stöðugilda, bæði kennara og rannsakenda
 • Aukin áhersla á alþjóðlegar ráðningar

Markmið 1

Aukin sjálfbærni og minni sóun

Aðgerðir

 • Auka áherslu á rannsóknir sem stuðla að sjálfbærni og hafa jákvæð áhrif á umhverfi og heilsu

Markmið 2

Tengsl við samfélagið 

Aðgerðir

 • Samvinna við heilbrigðisþjónustu og fyrirtæki, t.d. samningar við LSP, SAK, Heilsugæslu, Reykjalund, Hjartavernd, Matís, Lyfjastofnun ofl.
 • Samvinna með stjórnvöldum til hagsbóta fyrir heilbrigðiskerfi og heilsu í landinu og til að efla nýsköpun
 • Styðja við nýdoktora, meðal annars með því að auka samtal við atvinnulífið

Markmið 1

Efling gæða í framhaldsnámi

Aðgerðir

 

 • Halda áfram að efla umgjörð utan um meistara- og doktorsnám
 • Fleiri og hærri doktorsnemastyrki sem taki þá mið af launaþróun
 • Haga doktorsnáminu þannig að allir doktorsnemar kynni rannsóknaniðurstöður erlendis
 • Fjölga þverdeildarverkefnum í doktorsnámi
 • Allir doktorsnemar taki þátt í reglulegum málstofum (doctoral seminars)

Markmið 2

Þjónusta við framhaldsnema

Aðgerðir

 • Innviðir vel kynntir fyrir framhaldsnemum
 • Framhaldsnemendur hafi betri aðgang að aðstoð tölfræðinga við gagnaúrvinnslu

Markmið 3

Fjölbreyttari nemendahópur

Aðgerðir

 • Fleiri námskeið á ensku
 • Fjölga nemendum með gráðu utan heilbrigðisvísinda